Deel  |  Print

opvangpallets

Spill Containment Pallet for 4 vertical barrels

Catalogusnummer: 5310500

Technische informatie Afmetingen extern
Lengte (mm) 1500
Breedte (mm) 1360
Hoogte (mm) 200
Inhoud (liter) 240
Gewicht --

Spill Containment Pallet for I.B.C with plstic grating

Catalogusnummer: 53099092

Technische informatie Afmetingen extern
Lengte (mm) 1760
Breedte (mm) 1200
Hoogte (mm) 740
Inhoud (liter) 1100
Gewicht --

Spill Containment Pallet for I.B.C with metal grating

Catalogusnummer: 53000033

Technische informatie Afmetingen extern
Lengte (mm) 1760
Breedte (mm) 1200
Hoogte (mm) 740
Inhoud (liter) 1100
Gewicht --

Spill Containment Pallet for I.B.C

Catalogusnummer: 2404300100

Technische informatie Afmetingen extern
Lengte (mm) 1760
Breedte (mm) 1200
Hoogte (mm) 740
Inhoud (liter) 1100
Gewicht --

Spill Containment Pallet for 2 vertical Barrels with metal grating

Catalogusnummer: 53002061

Technische informatie Afmetingen extern
Lengte (mm) 1200
Breedte (mm) 1000
Hoogte (mm) 440
Inhoud (liter) 300
Gewicht --

Spill Containment Pallet for 2 vertical barrels

Catalogusnummer: 53002001

Technische informatie Afmetingen extern
Lengte (mm) 1200
Breedte (mm) 1000
Hoogte (mm) 440
Inhoud (liter) 300
Gewicht --

Spill Containment Pallet for 1 vertical Barrel

Catalogusnummer: 10031001006

Technische informatie Afmetingen extern
Lengte (mm) 800
Breedte (mm) 800
Hoogte (mm) 740
Inhoud (liter) 310
Gewicht --

Spill Containment Pallet for 4 vertical Barrels

Catalogusnummer: 53000031

Technische informatie Afmetingen extern
Lengte (mm) 1740
Breedte (mm) 1200
Hoogte (mm) 410
Inhoud (liter) 500
Gewicht --

Spill Containment Pallet for horizontal Barrel on wheels

Catalogusnummer: 53001001

Technische informatie Afmetingen extern
Lengte (mm) 1200
Breedte (mm) 800
Hoogte (mm) 740
Inhoud (liter) 240
Gewicht --

Spill Containment Pallet for 4 horizontal Barrels

Catalogusnummer: 53004061

Technische informatie Afmetingen extern
Lengte (mm) 1760
Breedte (mm) 1200
Hoogte (mm) 1520
Inhoud (liter) 500
Gewicht --

Spill Containment Pallet for 2 horizontal Barrels

Catalogusnummer: 53003061

Technische informatie Afmetingen extern
Lengte (mm) 1760
Breedte (mm) 1200
Hoogte (mm) 760
Inhoud (liter) 500
Gewicht --

Spill Containment Pallet for Fertilisers 1000 litre

Catalogusnummer:

Technische informatie Afmetingen extern
Lengte (mm) 1740
Breedte (mm) 1200
Hoogte (mm) 740
Inhoud (liter) 1100
Gewicht --

Spill Containment Pallet- Contains 150 litre

Catalogusnummer: 600102

Technische informatie Afmetingen extern
Lengte (mm) 1120
Breedte (mm) 750
Hoogte (mm) 250
Inhoud (liter) 150
Gewicht --

Spill Containment Pallet-Contains 240 litre

Catalogusnummer: 600101

Technische informatie Afmetingen extern
Lengte (mm) 1120
Breedte (mm) 1120
Hoogte (mm) 250
Inhoud (liter) 240
Gewicht --